Jikiden Reiki

Betekenis

Jikiden betekent:
Jiki = Direct, Den = Leer, lessen, overdracht.
Hier te vertalen als Directe overdracht vanuit de authentieke Japanse lijn.

Reiki betekent:
Rei = Spiritueel , Ziel ; Ki = levenskracht, energie.
Reiki zou je kunnen vertalen als  ‘Spirituele energie’ of Zielsenergie’. De Reiki methode werkt met deze levensenergie op Zielsniveau.

Oorsprong

Reiki is een eenvoudige Japanse healingmethode, die in de 1920-er jaren werd ontwikkeld door Mikao Usui. Bij deze methode wordt de Reiki energie gekanaliseerd door de Reikigever en o.a. via de handen  doorgegeven aan de ontvanger. Officieel noemde Usui Sensei zijn methode ‘Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho’ (Ned.: ‘Usui Reiki Behandelmethode voor verbetering van Lichaam en Geest’). De methode werd uiteindelijk wereldwijd bekend onder de naam ‘Reiki’.

Mikao Usui Sensei & Churijo Hayashi Sensei

Nadat hij zijn healingmethode beproefd en als lesmethode ontwikkeld had richtte Usui Sensei een genootschap op en gaf hij  naast behandelingen van clienten ook Reiki seminars. Het waren maar enkele jaren want in 1926 overleed hij.  Hij leidde een aantal leraren op, waaronder Churijo Hayashi, een oud-marine arts en één van de laatste directe leerlingen van Usui sensei.

Als bevoegd arts richtte Hayashi op aanraden van Usui sensei een behandelkliniek en opleidingsinstituut op.  In de periode van 1927 tot 1940 gaf hij vele seminars op meerdere locaties in Japan. Reiki werd populair en verder in dit land verspreid. Vele Japanners werden ingewijd in de eenvoudige healingmethode om deze in hun eigen familiekring toe te passen.

De twee dames die ervoor zorgden dat wij uiteindelijk kennis konden maken met de Reiki methode hebben beiden rond dezelfde tijd seminars bijgewoond bij Hayashi sensei.

Hawayo Takata in Hawai

Hawayo Takata, Amerikaanse burger met Japanse grootouders, reisde naar Japan en nam in 1935 deel aan de seminars van Hayashi om Reiki te leren. Zij nodigde dr Hayashi zelfs uit om in Hawai seminars te geven voor een groot aantal Japanners die indertijd in  Hawai verbleven.

Mevrouw Takata zorgde uiteindelijk voor een wereldwijde verspreiding van de Reikimethode, die wij in het westen kennen.Haar kleindochter Lei Furomoto nam na haar door in 1980 het Grandmasterschap over. In de loop der jaren werd de methode door individuele Reikimasters naar eigen idee veranderd hetgeen ervoor zorgde dat de oorspronkelijke Japans methode sterk ‘verwesterde’.

De Yamaguchi’s in Japan

In Japan zorgde o.a. mevr. Yamaguchi voor het voortbestaan van de Reikimethode. In 1938 mocht de 17-jarige Chiyoko op kosten van haar oom deelnemen aan een van de seminars van Hayashi. Na de dood van Hayashi in 1940 bleef zij in de oorlogsjaren met andere vrouwen deelnemen aan de seminars die door zijn weduwe Chie Hayashi werden voortgezet. De vrouwen gebruikten in die tijd Reiki op afstand om hun echtgenoten aan het front te steunen en om te weten of zij nog in leven waren.

Mevr. Chiyoko Yamaguchi heeft gedurende haar hele leven tot aan haar dood in 2003 Reiki beoefend. Ze heeft steeds mensen in haar omgeving behandeld met Reiki, zoals zij het van Hayashi Sensei geleerd had. Reiki werd in Japan alleen in eigen kring toegepast vanwege de strenge Japanse wetten.

Als jongste broer in het gezin Yamaguchi groeide Tadao op met Reiki. Medicijnen waren schaars in die tijd en zijn moeder behandelde elke kwaal of kinderziekte met Reiki. Hij wist niet anders dan dat Reiki een natuurlijk gegeven was ten dienste van welzijn en gezondheid.

Frank Arjava Petter

Geboren en getogen in Duitsland schreef Frank Arjava Petter als westerse Reikimaster vele boeken over Reiki, die in meerdere talen werden uitgebracht. Tijdens zijn verblijfsjaren in Japan en deed Arjava onderzoek naar het leven van Mikao Usui en zijn Reikimethode. Hij weerlegde veel westerse verhalen over Usui en zijn Reikimethode door nieuw opgedane feitelijke informatie. Dit doet hij nog steeds met veel passie tot op de dag van vandaag!

Tijdens zijn pionierswerk in Japan in de 90-er jaren kwam hij in contact met Tadao Yamaguchi en met diens moeder Chiyoko. Geraakt door haar praktische kennis over Reiki liet hij zich door mevr. Yamaguchi onderwijzen en ontving nieuwe ‘inwijdingen’ op de authentieke manier, zoals Chyoko het van haar leermeester Hayashi had geleerd. Arjava heeft een belangrijk aandeel in de internationale herintroductie van de authentieke Japanse Reikimethode in het westen.

Jikiden Reiki Kenkyukai

Mede door het enthousiasme van Arjava Petter zag Tadao Yamaguchi het belang in van een herintroductie van de oorspronkelijke Reikitechnieken, die zijn moeder al die jaren in Japan was blijven toepassen.  Moeder en zoon zorgden ervoor dat de oude, traditionele Reikimethode bleef voortbestaan en opnieuw wereldwijd toegankelijk werd gemaakt.

In 1999 werd de Jikiden Reiki Kenkyukai (instituut) in Kyoto opgericht. Mevr. Chyoko Yamaguchi onderwees in haar laatste levensjaren ook westerlingen in de authentieke technieken. Zij overleed in 2003 op 82-jarige leeftijd.

Jikiden Reiki Seminars

Elke 2 jaar organiseert Werner Tillmanns (Jikiden Reiki Limburg) seminars in Sittard o.l.v. een delegatie van het Jikiden Reiki Instituut in Kyoto. In juni 2017 vormden Yohei Yamaguchi (zoon van Tadao Sensei) en Frank Arjava Petter een prima team om een nieuwe groep leerlingen enthousiast te maken voor Jikiden Reiki.

Jikiden Reiki Seminar in Groepsruimte @Aquamarijn in 2015.

Jikiden Reiki brengt de authentieke Reiki lessen, helder en duidelijk aangeboden, vrij van westerse invloeden. De wortels gaan terug naar de Reikimethode, zoals die werd aangeboden door Mikao Usui en Dr. Hayashi in Japan. Tijdens de Jikiden Reiki cursussen zal je Reiki ervaren in haar oorspronkelijke eenvoud. Jikiden Reiki is voor iedereen die Reiki wil leren beoefenen en voor Reiki beoefenaars die zich willen verdiepen.

Jikiden Reiki is:

 • De enige Japanse Reiki zonder westerse toevoegingen.
 • In de loop der jaren bewezen als veilig en effectief.
 • Succesvol gebleken bij chronische welvaartziekten.
 • Eenvoudige, niet-religieuze therapie die werkt, of men in Reiki gelooft of niet.
 • Bevat diverse technieken die eerder niet geleerd werden in het westen.
 • Geaccrediteerd door het Jikiden Reiki Kenkyukai (instituut) in Kyoto, Japan.

Reiki Teachers Seminar juni 2017

Reiki cursussen en oefengroepen

Uiteraard zijn er ook naast de Seminars Reiki cursussen te volgen.
In onze Groepsruimte worden de Shoden beginners cursussen gegeven door Ine Claessen. De vervolgcursussen Okuden worden gegeven o.l.v. Werner Tillmanns.
lees meer over de cursussen.

De bedoeling van de oefengroepen is om te oefenen en vragen te stellen. Er worden groepsbehandelingen gegeven en ervaringen uitgewisseld. Bovendien kunnen Jikiden leerlingen bij een Reiju Kai opnieuw een Reiju (afstemming) ontvangen.

Doelstellingen van het Jikiden Reiki Kenyukai:

 • Publicatie van boeken over de effecten van Jikiden Reiki en de ervaringen van mensen.
 • Bevorderen van het gebruik van Jikiden Reiki samen met andere alternatieve of complementaire professionele behandelmethoden.
 • Jikiden Reiki cursussen stimuleren voor alle lagen van medisch personeel en daarbij initieren van Jikiden Reiki als alternatief naast of samen met de conventionele behandelmethoden.
 • Bevorderen van Jikiden Reiki als dagelijkse medische zorg in het gezin / de famliekring.
 • Verminderen van de noodzaak van medicijngebruik met als gevolg een belangrijke reductie van globale milieuvervuiling.